ตรวจประเมินศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลน้ำโจ้

0 3

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายธีระวัตน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้ นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ต้อนรับคณะกลุ่มงานอารักษ์ขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ในการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง