ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

0 0

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง งานไฟฟ้า ออกพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนอง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุด และบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด