ซ่อมแซมประปาบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10

0 0

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง งานไฟฟ้าออกพื้นที่ซ่อมแซมประปาบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว