ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนหน้าผากระบบอินฟราเรด จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...