ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...