ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...