ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...