ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...