ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (เลนส์ไฟท้ายข้างขวา) รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) หมายเลขทะเบียน นข ๕๘๓๗ ลำปาง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...