ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๔๙๖ ลำปาง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...