ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว) ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...