ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 3 คน ตั้งแต่ 13 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...