ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 93 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...