ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 54 คน ตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...