ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 93 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...