ซื้อตามโครงการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 93 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...