ซื้อซื้อแบตเตอรี่รถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บพ 4292 ลำปาง และรถยนต์ส่วนบุคคล (รถกู้ภัย) หมายเลขทะเบียน บพ 4490 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 33

อ่านประกาศ