ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาสารปนเปื้อนในสถานที่สะสมอาหารและจำหน่ายอาหาร จำนวน ๕ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...