ซื้อจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 ถึง 27 มีี.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...