ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด กลางแจ้ง+ขาตั้งพร้อม Adepter ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...