ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โต๊ะประชุม ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ