ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...