จ้างโครงการวางท่อ คสล. บ้านหนอง หมู่ที่ 4 (บ้านนายแผน วงค์ษา – นายประจำ ) ตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...