จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายคำน้อย ยุชุมภู – ตลาดสดบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...