จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักจากบ้านนายคำน้อย ยุชุมภู -ตลาดสดบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 (ต่อจากเดิม) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...