จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยนายอินทูล กันธิยะ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...