จ้างโครงการรื้อถอนโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 3,5 ซ่อมสร้างของใหม่ทดแทนของเก่า ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...