จ้างโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา และระบบถังกรองน้ำและสูบน้ำ (โบสถ์) บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...