จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานผู้บริหารชั้นล่าง จำนวน 2 ห้อง อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...