จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางด้วย Asphaltic concrete ซอยทางเข้าศาลาประชาคม หมู่ 9 SME บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...