จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้จำนวน 2 จุด หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...