จ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ( ถนนสาย ลป.ถ.-001 ช่วงหน้าเทศบาล ) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...