จ้างโครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนายนวล แก้วลาว – สวนนายโต สายปะละ บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...