จ้างโครงการขยายเขตประปาป่าช้า สวนนายวรรณ ใจบาล – สวนนายสมบูรณ์ ขัดใจ บ้านต๋อ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...