จ้างโครงการขยายเขตประปาซอยบ้านนายนวล แก้วลาว – สวนนายโต สายปะละ บ้านต๋อหมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 15

Read more...