จ้างโครงการขยายเขตประปา ป่าช้า สวนนายวรรณ ใจบาล – สวนนายสมบูรณ์ ขันใจ บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...