จ้างโครงการก่อสร้าง ราวกันตก ( หัวสะพานบ้านต๋อ – โรงสี นายถวิน แสนโข ) บ้านต๋อ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...