จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนบ้านป่าม่วง พร้อมลูกรัง ถึงบ้านหนอง- บ้านนางมาลี เสือขวัญ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่่ทะ จ้งหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...