จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายอินจันทร์ ไหวพริบ) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...