จ้างโครงการก่อสร่้างรางระบายน้ำ คสล. ( บ้านนายวิรัตน์ ปินตาไฝ – บ้านนายเชิดชู อุ่นผาง )บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...