จ้างเหมาแบคโฮตักขยะ แต่งเกลี่ยพื้นที่ ตักขยะไปเททิ้งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง ขนาดพื้นที่กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร พื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 1,100 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...