จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลดครงการทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...