จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 6

Read more...