จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...