จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทสบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโฮกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...