จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...