จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (บริเวณอาคารกองช่าง และบริเวณอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...