จ้างเหมาทำป้ายสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน ๑ ป้าย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...