จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาวปกพิมพ์สีเคลือบมัน เทศบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...