จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...